Les Processons de la Setmana Santa a la Tarragona de 1800

Curiositats i Processons que no es van celebrar a Tarragona

El Sant Crist de La Sang de Benet Baró (1616)

Els manuscrits de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, registren les dates i els motius en què la processó general de Dijous Sant no es va poder celebrar a causa del mal temps o de la pobresa i misèria que les convulsions interiors i exteriors comporten i altres causes.

A principis del segle XIX la situació espanyola en general era de misèria, es fa constar que per tal motiu no hi ha processons enlloc.
El 1802 el comensal D. Lluís Bonet manifesta que el Sr Vicari General tot i que ha donat permís, fa saber que no és del grat de Sa Il·lustríssima. Les persones comissionades no van aconseguir convèncer el senyor arquebisbe, el qual es fonamenta en la misèria existent en la població deia «que si volian donar gust que per eix any no fesim la professo». Com els Gremis estaven avisats, s’havia encarregat la cera i els Majorals comptaven amb la llicència, van continuar les gestions per fer processó si més no amb l’assistència de la Congregació. Per fi davant les dificultats presentades es desisteix de la processó «per la misèria existent i per complaure el prelat».

El 1805 els Gremis no van voler assistir a la processó amb els seus Misteris pel motiu de que el Sr alcalde Major els he obligat a lliurar còpia de les Ordinacions per ordre del Rei, perquè aquestes no havien estat sotmeses al Consell de SM

El 1808 no va poder haver processó a causa del fort vent regnant «per causa que aquell dia feu un gran vent Molt fort i es resolgé Ferlo el Endemà Divendres Sant que feu una nit Molt quieta i bona.»

Entre els anys 1809 i 1814 no es van celebrar processons per motius i conseqüències de la guerra napoleònica. El 1811, després de 3 anys en què no es celebrava Junta en la segona dominica de quaresma per a l’elecció de Majorals, es delibera que a causa de «les guerres i disturbis i tribulacions havia en aquesta ciutat de les guerres contra França, en tots aquests 3 o 4 anys no es va poder fer la processó general del Dijous Sant «.
El 1814 no va poder tampoc processó per no haver quedat cap Misteri ni Improperis ni els vestits dels armats.
En 1815 surt la primera processó postguerra de la Independència, amb gran lluïment.
El 1818 es proposa traslladar la processó del Dijous Sant al Divendres Sant, per ser més propi. No s’aconsegueix pel manifest en què molts congregants el divendres van a Reus a veure la processó i que no es trobarien vestes.

 

En 1820 es desisteix de la tasca de traslladar el dia de la processó, resolent que es faci la processó el Dijous Sant pel motiu expressat que molts van a Reus i Valls a buscar les vestes i el divendres les tornen atès «que aquestes viles fan la professo el Divendres St. perquè ja el divendres tota els pescadors van a pescar i els pagesos van també a Treballa a ses terras i si fes el Divendres la professo, no es podria fermen Tant lluída i Tant devota com ho Dijous «.


En 1822 no va poder fer-se la processó per causa de la pluja.
En 1823 davant la situació política espanyola es va acordar no fer processó a dir «que no es fés la dita professo per esbrinar est any Molta misèria i el estar la terra esvalotada de facciosos i traidors a la pàtria, i aixís es resolgué de no fer dita professo «.
En 1827 es debat novament sobre el trasllat de la processó al Divendres Sant per ser – es diu- dia més a propòsit «per haver passat ja la Mort i Passió de NSJ». Es va obtenir llicència del senyor arquebisbe D. Antoni de Echanove per celebrar-la a la nit del Divendres i va demanar que es fes amb tota devoció.
En 1829 es diu que per motiu de les pluges fa tres anys no pot celebrar la processó i per això es creu convenient que es torni a celebrar el Dijous Sant, tal com en antany, doncs d’aquesta manera si plou pot fer el Divendres. Novament es traslladarà la processó al Dijous Sant. Des de 1860 la processó surt en Divendres Sant sense més modificació.
En 1831 la processó és poc concorreguda pel mal temps. Va ploure el dijous a l’hora de la processó. Es va escurçar l’itinerari passant a Natzaret pel carrer de la Nau.

Extracte del llibre Tresor Bibliogràfic de la «Confraria i Congregació de la Sanch de Jesuchrist» – Tarragona «Segles XVI-XIX de Joan Salvat i Bové

A %d blogueros les gusta esto: